Facts

Movies

Marcin Najman

Tomasz Wiracki

Anita Sobótka

Podkarpacka Nagroda

Karolina Derpieńska

Annie Ostrowska

Marcin Najman

Thanks to ZylajeK

Damian Żurek

Zylajek separates Najman and Jóźwiak
Krzysztof Bałtyk, producer and screenwriter of the film.

Annie Ostrowska

Sunrise Zylajek – Lubie w klubie

Zylajek i Miss Podkarpacia 2023

Photos